Ponúkame nasledovné služby v oblasti elektroinštalácie

Elektroinštalačné a elektromontážne práce:
 • návrh, dodávka, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba elektrického zariadenia,
 • svetelné obvody,
 • zásuvkové obvody,
 • bleskozvody,
 • rozdelenie merania elektrickej práce,
 • prípojky nn
 • montáž telefónnych a počítačových sietí,
 • meranie intenzity osvetlenia v miestnostiach,
 • a iné


 • Solárne systémy:
 • fotovoltické zostavy
 • alternatívne zostavy pre rekreačné domy a záhrady
 • meniče napätia


 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, bytovkách a rodinných domoch:
 • elektrické zariadenia,
 • pevné a prenosné elektrické spotrebiče,
 • elektrického ručného náradia,
 • kancelárska technika, (počítače, tlačiarne, kopírky, faxy a pod.),
 • bleskozvody,
 • meranie intenzity osvetlenia v miestnostiach,
 • kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia
 • a ďalšie…


 • Havarijná a poruchová služba

  Ostatné práce:
 • búracie práce


 • © 2024 eloro
  Počet návštev: 004200